#38766

KHO ĐỒ SIÊU RẺ

Hành Tinh: Namec

Server: Server 6

Loại Đồ: Sức đánh

Vật Phẩm: Găng

Nổi bật: Găng thần linh namek cấp 7 12% sức đánh

600,000 CARD
450,000 ATM
Nạp thẻ cào

Hành Tinh: Namec

Server: Server 6

Loại Đồ: Sức đánh

Vật Phẩm: Găng

Nổi bật: Găng thần linh namek cấp 7 12% sức đánh

Tài khoản liên quan

Nhẫn thần linh 12% sức đánh
Hành Tinh: Trái Đất
Server: Server 6
Loại Đồ: Sức đánh
Vật Phẩm: Nhẫn
270,000đ
Rada 9% sức đánh
Hành Tinh: Trái Đất
Server: Server 6
Loại Đồ: Sức đánh
Vật Phẩm: Rada
50,000đ
Hành Tinh: Trái Đất
Server: Server 5
Loại Đồ: Tiềm Năng Sức Mạnh
Vật Phẩm: Sét Đồ
100,000đ
Hành Tinh: Trái Đất
Server: Server 5
Loại Đồ: Tiềm Năng Sức Mạnh
Vật Phẩm: Sét Đồ
100,000đ
Hành Tinh: Trái Đất
Server: Server 5
Loại Đồ: Tiềm Năng Sức Mạnh
Vật Phẩm: Sét Đồ
100,000đ
Hành Tinh: Xayda
Server: Server 5
Loại Đồ: Tiềm Năng Sức Mạnh
Vật Phẩm: Sét Đồ
100,000đ
Hành Tinh: Trái Đất
Server: Server 5
Loại Đồ: Tiềm Năng Sức Mạnh
Vật Phẩm: Sét Đồ
100,000đ
Hành Tinh: Trái Đất
Server: Server 5
Loại Đồ: Tiềm Năng Sức Mạnh
Vật Phẩm: Sét Đồ
100,000đ