Tất cả
Rada 15%tnsm
Hành Tinh: Trái Đất
Server: Server 6
50,000đ
Nhẫn thần linh 12% sức đánh
Hành Tinh: Trái Đất
Server: Server 6
Loại Đồ: Sức đánh
280,000đ
Hành Tinh: Xayda
Server: Server 6
Loại Đồ: Tiềm Năng Sức Mạnh
80,000đ
Set trái đất 12% sức đánh
Hành Tinh: Trái Đất
Server: Server 6
Loại Đồ: Sức đánh
350,000đ
Set xayda 4sao hp (áo, quần, giày,...
Hành Tinh: Xayda
Server: Server 6
Loại Đồ: Tăng HP
500,000đ
Găng thần trái đất c7 12%sd
Hành Tinh: Trái Đất
Server: Server 6
Loại Đồ: Sức đánh
480,000đ
Set thần trái đất 12% sức đánh (áo,...
Hành Tinh: Trái Đất
Server: Server 6
Loại Đồ: Sức đánh
400,000đ
Set thần namek 12% sức đánh (áo, qu...
Hành Tinh: Namec
Server: Server 6
Loại Đồ: Sức đánh
400,000đ
Set xayda 27% sức đánh
Hành Tinh: Xayda
Server: Server 6
Loại Đồ: Sức đánh
100,000đ
Set xayda 45% hút máu
Hành Tinh: Xayda
Server: Server 6
Loại Đồ: Hút Máu
50,000đ
Set trái đất 27% sức đánh
Hành Tinh: Trái Đất
Server: Server 6
Loại Đồ: Sức đánh
100,000đ
Set trái đất 45%TNSM
Hành Tinh: Trái Đất
Server: Server 6
Loại Đồ: Tiềm Năng Sức Mạnh
80,000đ
Set trái đất 45%TNSM
Hành Tinh: Trái Đất
Server: Server 6
Loại Đồ: Tiềm Năng Sức Mạnh
80,000đ
Set thần linh trái đất 45%tnsm
Hành Tinh: Trái Đất
Server: Server 6
Loại Đồ: Tiềm Năng Sức Mạnh
150,000đ
Rada 15% Hút Máu
Hành Tinh: Trái Đất
Server: Server 6
Loại Đồ: Hút Máu
50,000đ
Rada 15% Hút Máu
Hành Tinh: Trái Đất
Server: Server 6
Loại Đồ: Hút Máu
50,000đ
Găng thần xayda cấp 7 12% sức đánh
Hành Tinh: Xayda
Server: Server 6
Loại Đồ: Sức đánh
650,000đ
Găng thần linh namek cấp 7 12% sức...
Hành Tinh: Namec
Server: Server 6
Loại Đồ: Sức đánh
600,000đ
Găng
Hành Tinh: Namec
Server: Server 7
Loại Đồ: Sức đánh
Vật Phẩm: Găng
500,000đ
Găng
Hành Tinh: Xayda
Server: Server 9
Loại Đồ: Sức đánh
Vật Phẩm: Găng
50,000đ