Tất cả
Set xayda 27% sức đánh
Hành Tinh: Xayda
Server: Server 6
Loại Đồ: Sức đánh
100,000đ
Set xayda 45% hút máu
Hành Tinh: Xayda
Server: Server 6
Loại Đồ: Hút Máu
50,000đ
Set trái đất 27% sức đánh
Hành Tinh: Trái Đất
Server: Server 6
Loại Đồ: Sức đánh
100,000đ
Set trái đất 45%TNSM
Hành Tinh: Trái Đất
Server: Server 6
Loại Đồ: Tiềm Năng Sức Mạnh
80,000đ
Set trái đất 45%TNSM
Hành Tinh: Trái Đất
Server: Server 6
Loại Đồ: Tiềm Năng Sức Mạnh
80,000đ
Set thần linh trái đất 45%tnsm
Hành Tinh: Trái Đất
Server: Server 6
Loại Đồ: Tiềm Năng Sức Mạnh
150,000đ
Rada 15% Hút Máu
Hành Tinh: Trái Đất
Server: Server 6
Loại Đồ: Hút Máu
50,000đ
Rada 15% Hút Máu
Hành Tinh: Trái Đất
Server: Server 6
Loại Đồ: Hút Máu
50,000đ
Găng thần xayda cấp 7 12% sức đánh
Hành Tinh: Xayda
Server: Server 6
Loại Đồ: Sức đánh
650,000đ
Găng thần linh namek cấp 7 12% sức...
Hành Tinh: Namec
Server: Server 6
Loại Đồ: Sức đánh
600,000đ
Găng
Hành Tinh: Namec
Server: Server 7
Loại Đồ: Sức đánh
Vật Phẩm: Găng
500,000đ
Găng
Hành Tinh: Xayda
Server: Server 9
Loại Đồ: Sức đánh
Vật Phẩm: Găng
50,000đ
Sét đồ
Hành Tinh: Xayda
Server: Server 9
Loại Đồ: Tiềm Năng Sức Mạnh
Vật Phẩm: Sét Đồ
70,000đ
Găng
Hành Tinh: Namec
Server: Server 8
Loại Đồ: Sức đánh
Vật Phẩm: Găng
40,000đ
Giày
Hành Tinh: Namec
Server: Server 8
Loại Đồ: Sức đánh
Vật Phẩm: Giày
40,000đ
Giày
Hành Tinh: Namec
Server: Server 8
Loại Đồ: Sức đánh
Vật Phẩm: Giày
40,000đ
Sét đồ
Hành Tinh: Namec
Server: Server 8
Loại Đồ: Sức đánh
Vật Phẩm: Sét Đồ
100,000đ
Giày thần linh
Hành Tinh: Namec
Server: Server 8
Loại Đồ: Tăng ki
Vật Phẩm: Giày
100,000đ
Hành Tinh: Xayda
Server: Server 8
Loại Đồ: Tăng HP
Vật Phẩm: Găng
40,000đ
Hành Tinh: Xayda
Server: Server 8
Loại Đồ: Sức đánh
Vật Phẩm: Găng
50,000đ